ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายการปฏิบัติธรรม
dot
bulletปฏิบัติธรรม ณ สถานที่ตรัสรู้
dot
โปรโมชั่นท่องเที่ยวประเทศต่างๆ
dot
bulletอินเดีย
bulletเนปาล
bulletญี่ปุ่น
bulletเกาหลี
bulletไต้หวัน
bulletฮ่องกง
dot
อัลบั้มรูป
dot
bulletสังเวชนียสถานสี่ และ ภูฏาน
bulletเที่ยวถ้ำ Ajanta Ellora อินเดีย
bulletเที่ยวเนปาล
bulletเที่ยวศรีลังกา
bulletเที่ยวทิเบต
bulletเที่ยวภูฏาน
dot
ข้อมูลก่อนเดินทาง
dot
bulletทำไมต้องไปไหว้พระที่อินเดีย
dot
สนใจเดินทางไปกับเรา
dot
bulletโหลดใบสมัครไปอินเดีย-เนปาล
bulletกรอกใบสมัครเดินทาง
bulletEnglish Application form
dot
บริการอื่น ๆ
dot
bulletกระดานแสดงความคิดเห็น
bulletรับจองตั๋วเครื่องบิน
bulletรับจองโรงแรมในอินเดีย
dot
ตรวจสภาพอากาศ
dot
bulletนิวเดลลี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
bulletพุทธคยา
bulletพาราณสี
bulletกุสินารา
bulletสาวัตถี
bulletทัจมาฮาล
bulletอะชันตะ & เอลโลร่า
bulletแคชเมียร์
bulletลุมพินี
bulletกาฐมาณฑุ, เนปาล
bulletปาโร, ภูฏาน
ทำไมต้องไปไหว้พระที่อินเดีย

 

ทำไมต้องไปนมัสการสังเวชนียสถานทั้งสี่ ที่อินเดีย ไปแล้วพบพระพุทธเจ้าจริงหรือ ???

 

 

         พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่า   ดูกร อานนท์ เมื่อเราตถาคตดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว หากกุลบุตรกุลธิดาใดมีศรัทธา มีความเลื่อมใสในเรา    ปรารถนาจะพบเรา จงมานมัสการสังเวชนีย-สถานทั้งสี่แห่งต่อไปนี้ คือ
- สถานที่ตถาคตประสูติ
- สถานที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
 - สถานที่ตถาคตแสดงปฐมเทศนา
 - สถานที่ตถาคตปรินิพพาน

           การเดินทางไปนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง   ผู้ไปไม่อาจพบพระพุทธเจ้าโดยรูปกาย เพราะพระองค์นิพพานไปนานแล้ว คงพบได้แต่สถานที่และวัตถุอันเป็นตัวแทนของพระองค์ซึ่งจะ ทำให้ท่านรู้สึกสลดสังเวชใจ   ยิ่งได้ฟังธรรมและฝึกสมาธิในขณะนั้นจนได้เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไปพร้อม ๆ กันทั้งสามลักษณะ ก็เท่ากับท่านได้เห็นธรรมเต็มที่   การเห็นธรรมนี้แหละคือการเห็นและพบพระพุทธเจ้าที่แท้จริง

 

ฤดูการท่องเที่ยวนี้เราได้จัดการเดินทางสู่แดนพุทธภูมิไว้ดังนี้:

รายการมาตราฐาน :    นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 4 และชม Taj Mahal
ระยะเวลา 11-12 วัน (นอนโรงแรมตลอดการเดินทาง)
 กรุงเทพฯ พุทธคยา (สถานที่ตรัสรู้, สังเวชนียสถานแห่งแรก) - สารนาถ (สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา, สังเวชนียสถานแห่งที่ 2) - กุสินารา (สถานที่ปรินิพพาน, สังเวชนียสถานแห่งที่ 3) - ลุมพินี (สถานที่ประสูติ, สังเวชนียสถานแห่งที่ 4)     นอกจากนี้ยังรวมสถานที่สำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าไว้ด้วย คือ ราชคฤห์ เมืองหลวงของแคว้นมคธซึ่งมีที่ประทับของพระพุทธองค์บนยอดเขาคิชฌกูฎวัดเวฬุวนารามที่พระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันในวันมาฆบูชาวัดหมอชีวกโกมารภัจจ์ที่เทวทัตกลิ้งหินทำร้ายพระพุทธองค์    อีกแห่งหนึ่งคือวัด

 เชตวันในเมืองสาวัตถีซึ่งเป็นที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษานานที่สุด และนำชม Taj Mahal สัญลักษณ์ของประเทศอินเดีย ก่อนเดินทางกลับ

รายการเฉพาะพุทธสถาน :     นมัสการพุทธสังเวชนียสถานครบ 4 แห่ง

ระยะเวลา 5-6 วัน

กรุงเทพฯ - กาฏมาณฑุ (ประเทศเนปาล) - ลุมพินี (สถานที่ประสูติ- กุสินารา (สถานที่ปรินิพพาน) - สารนาถ (สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนาพุทธคยา (สถานที่ตรัสรู้) ถ้าจบแค่นี้ก็ใช้เวลาแค่ 5 วัน สบายๆ แต่..........

*** ถ้าต้องการ สามารถเพิ่มอีก 1 วัน คือ พุทธคยา - ราชคฤห์ (เมืองของพระเจ้าพิมพิสาร) - พุทธคยา *** จะรวมเป็นเดินทาง 6 วันครับ
 
รายการเฉพาะพุทธคยา :     ปฏิบัติธรรมเต็มที่ ณ สถานที่ตรัสรู้พุทธคยา
ระยะเวลา ....กำหนดเองได้....
กรุงเทพฯ พุทธคยา (สถานที่ตรัสรู้, สังเวชนียสถานแห่งแรก) ใช้เวลาให้เต็มที่กับการปฏิบัติธรรม ตามความสะดวกของแต่ละท่าน
 
 
 
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.